Information

Dear user, the application need JavaScript support. Please enable JavaScript in your browser.

Title of the item:

Przedsiębiorstwo przyszłości : nowe paradygmaty zarządzania europejskiego : książka poświęcona 50-leciu pracy naukowej prof. dr inż. Wiesława M. Grudzewskiego wydana z okazji 50-lecia Instytutu Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "ORGMASZ"

 Information

Anonymous users cannot request or reserve items!

Loanable items

Inventory number :
KI 48504
Call number :
BG 48504