Information

Dear user, the application need JavaScript support. Please enable JavaScript in your browser.

Title of the item:

Zarządzanie kryzysowe w świetle transgranicznych zagrożeń Polski

Title :
Zarządzanie kryzysowe w świetle transgranicznych zagrożeń Polski
Authors :
Mróz, Barbara (nauki o bezpieczeństwie)
Subject :
Bezpieczeństwo narodowe
Prawo wspólnotowe europejskie
Regiony przygraniczne
Współpraca transgraniczna
Zarządzanie kryzysowe
Bezpieczeństwo i wojskowość
Prawo i wymiar sprawiedliwości
Publication Year :
2018
Publisher :
Józefów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi
ISBN :
9788362753901
Physical description :
129 stron : ilustracje ; 21 cm
Books
 Information

Anonymous users cannot request or reserve items!

Loanable items

Inventory number :
KI 48616
Call number :
BG 48616