Information

Dear user, the application need JavaScript support. Please enable JavaScript in your browser.

You are browsing as a GUEST

NewsShowing news 1-25 from 29 from the last 30 days
Title :
KPA - Kodeks postępowania administracyjnego. OrdPU - Ordynacja podatkowa. PrPostAdm - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi : 25 innych aktów prawnych
Subject :
Postępowanie administracyjne
Postępowanie sądowoadministracyjne
Prawo podatkowe
Polska
Prawo i wymiar sprawiedliwości
Publication Year :
© 2019
Publisher :
Warszawa : C.H.Beck
Contains :
OrdPU - Ordynacja podatkowa
PrPostAdm - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
Books
Title :
Prawo pracy : zbiór przepisów
Subject :
Państwowa Inspekcja Pracy
BHP
Pracownicze plany kapitałowe (PPK)
Prawo pracy
Związki zawodowe
Polska
Prawo i wymiar sprawiedliwości
Publication Year :
2019
Publisher :
Warszawa : Wolters Kluwer
Contains :
Kodeks pracy
Wynagrodzenia, urlopy i czas pracy
Pracownicze plany kapitałowe
Ochrona zatrudnienia i świadectwa pracy
Organizacje pracodawców, związki zawodowe i spory zbiorowe
Państwowa Inspekcja Pracy
Bezpieczeństwo i higiena pracy, wypadki przy pracy, choroby zawodowe
Koszty sądowe i sądownictwo pracy
Books
Showing news 1-25 from 29 from the last 30 days