Інформація

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Ви шукаєте "Żelazna, Krystyna" за критеріями: Автор


пропозиція бібліотеки
Назва:
Podstawy i źródła prawa Unii Europejskiej
Автори:
Grzeszczak, Robert
Тема:
Prawo wspólnotowe europejskie
Kraje Unii Europejskiej
Prawo i wymiar sprawiedliwości
Дата публікації:
2020
Видавець:
Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck : Instytut Nauk Prawnych PAN
Книга
пропозиція бібліотеки
Назва:
Podstawy finansów publicznych i ubezpieczeń społecznych
Автори:
Ciak, Jolanta
Kołosowska, Bożena (1956- )
Piotrowska-Marczak, Krystyna (1939- )
Тема:
Finanse publiczne
Ubezpieczenia społeczne
Gospodarka, ekonomia, finanse
Дата публікації:
2019
Видавець:
Warszawa : CeDeWu
Книга
пропозиція бібліотеки
Назва:
Współczesna polityka transportowa
Автори:
Rydzkowski, Włodzimierz
Engelhardt, Juliusz (1955- )
Matczak, Maciej
Тема:
Unia Europejska (UE)
Polityka transportowa
Kraje Unii Europejskiej
Gospodarka, ekonomia, finanse
Prawo i wymiar sprawiedliwości
Transport i logistyka
Дата публікації:
2017
Видавець:
Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
Книга
пропозиція бібліотеки
Назва:
The quality and dignity of life as the symptoms of social exclusion of aboriginal rural population aged 60+ in Poland
Автори:
Dąbrowska, Anna (ekonomika)
Janoś-Kresło, Mirosława
Gutkowska, Krystyna
Тема:
Polityka społeczna - zagadnienia - Polska - od 1989 r.
Дата публікації:
2016
Видавець:
Warszawa : Warsaw School of Economics Press
Книга
пропозиція бібліотеки
Назва:
Wykluczenie społeczne - jakość i godność życia osób w wieku 60+ rdzennych mieszkańców wsi w Polsce
Автори:
Dąbrowska, Anna (ekonomika)
Gutkowska, Krystyna
Janoś-Kresło, Mirosława
Słaby, Teresa
Тема:
Wykluczenie społeczne
Дата публікації:
2016
Видавець:
Warszawa : Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa
Книга
пропозиція бібліотеки
Назва:
Marketing : zarządzanie
Тема:
Marketing
Zarządzanie
Дата публікації:
cop. 2015
Видавець:
Warszawa : Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza
Книга
пропозиція бібліотеки
Назва:
Pozycja ustrojowa i karnoprocesowa prokuratury w Polsce na tle prawnoporównawczym
Автори:
Sitkowska, Krystyna
Тема:
Prawo porównawcze
Prokuratura - Europa
Prokuratura - Polska
Prokuratura - Stany Zjednoczone
Дата публікації:
2012
Видавець:
Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora"
Книга
пропозиція бібліотеки
Назва:
Koncepcja sustainability wyzwaniem współczesnego zarządzania
Тема:
Przedsiębiorstwo
Дата публікації:
2014
Видавець:
Warszawa : Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza
Книга
пропозиція бібліотеки
Назва:
Poszukiwania badawcze doktorantów : konceptualizacja, problematyzacja, operacjonalizacja
Тема:
Nauki społeczne
Дата публікації:
2014
Видавець:
Warszawa : Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej
Книга
пропозиція бібліотеки
Назва:
Optymalizacja szans edukacyjnych młodzieży gimnazjalnej - perspektywa aksjologiczna : badania w działaniu : z doświadczeń Towarzystwa Gimnazjów Poszukujących z Małych Miast i Wsi
Автори:
Chałas, Krystyna
Тема:
Uczniowie gimnazjów - socjologia
Wieś - szkolnictwo i oświata - socjologia - Polska - 21 w.
Wychowanie do wartości - Polska - 21 w.
Дата публікації:
2012
Видавець:
Warszawa : Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA
Книга
пропозиція бібліотеки
Назва:
Vybrane problemy socialnej prace
Тема:
Opieka społeczna
Дата публікації:
2012
Видавець:
Warszawa : Instytut Studiów Międzynarodowych i Edukacji HUMANUM ; Bratislava : Vysoka Skola Zdravotnictva a Socialnej Prace sv. Alżbety Palackehp
Книга
пропозиція бібліотеки
Назва:
Ekonomia, finanse, zarządzanie
Тема:
Ekonomia
Finanse
Zarządzanie
Дата публікації:
cop. 2013
Видавець:
Warszawa : Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza
Книга
пропозиція бібліотеки
Назва:
Procesy tworzenia wiedzy oraz transferu osiągnięć naukowych i technologicznych do biznesu
Тема:
Gospodarka oparta na wiedzy
Innowacje - stosowanie - gospodarka - kraje Unii Europejskiej.
Innowacje - stosowanie - gospodarka - Polska - 21 w.
Szkolnictwo wyższe - a gospodarka.
Transfer technologii - kraje Unii Europejskiej
Transfer technologii - Polska - 21 w.
Дата публікації:
2012
Видавець:
Warszawa : Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza
Книга
пропозиція бібліотеки
Назва:
Dojrzewający obywatele dojrzewającej demokracji : o stylu politycznej obecności młodych
Автори:
Szafraniec, Krystyna
Instytut Obywatelski (Warszawa)
Тема:
Młodzież - a polityka - Polska - 21 w.
Młodzież - socjologia - Polska - 21 w.
Wybory parlamentarne - socjologia - Polska - 21 w.
Дата публікації:
2012
Видавець:
Warszawa : Instytut Obywatelski
Книга
пропозиція бібліотеки
Назва:
Polska transformacja ustrojowa : próba dyskursu - zarys perspektyw
Автори:
Bugaj, Ryszard
Тема:
Transformacja systemu społeczno-gospodarczego - Polska
Дата публікації:
2004
Видавець:
Warszawa : Fundacja Innowacja, Warszawa : Wyższa Szkoła Społeczno- Ekonomiczna
Книга
пропозиція бібліотеки
Назва:
Fałszywe zeznania w teorii i w praktyce
Автори:
Sitkowska, Krystyna
Тема:
Dowód sądowy - Polska - stan na 2011 r.
Prawo karne procesowe - Polska - stan na 2011 r.
Przesłuchanie świadka - metody
Дата публікації:
2011
Видавець:
Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Menedżerskiej
Книга
пропозиція бібліотеки
Назва:
Wizerunek jednostek samorządu terytorialnego : praca zbiorowa
Тема:
Gospodarka terenowa - marketing
Marketing terytorialny
Public Relations - Polska
Samorząd terytorialny - polityka
Społeczeństwo informacyjne - Polska
Дата публікації:
2010
Видавець:
Warszawa : Wydawnictwo SGGW
Книга
пропозиція бібліотеки
Назва:
Kompetencje absolwentów studiów ekonomicznych : perspektywa nauki i biznesu : praca zbiorowa
Тема:
Absolwenci szkół wyższych - przydatność zawodowa - socjologia - Polska - od 1989 r.
Дата публікації:
2011
Видавець:
Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
Книга
пропозиція бібліотеки
Назва:
Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich : stan i perspektywy rozwoju : praca zbiorowa
Тема:
Przedsiębiorczość(postawa) - Polska - od 1989 r.
Przedsiębiorstwa małe i średnie - Polska - od 1989 r.
Wieś - gospodarka - Polska - od 1989 r.
Дата публікації:
2010
Видавець:
Warszawa : Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego. Wydział Nauk Ekonomicznych. Katedra Ekonomiki Edukacji, Komunikowania i Doradztwa
Книга
пропозиція бібліотеки
Книга
пропозиція бібліотеки
Назва:
Sztuka i wychowanie : współczesne problemy edukacji estetycznej : monografia zbiorowa
Тема:
Myślenie twórcze - nauczanie
Sztuka - a wychowanie
Wychowanie estetyczne
Дата публікації:
cop. 2010
Видавець:
Warszawa : Wydawnictwo Akademickie ŻAK Teresa i Józef Śniecińscy
Книга
пропозиція бібліотеки
Книга
пропозиція бібліотеки
Назва:
Sprawozdanie finansowe według polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości : praca zbiorowa
Тема:
Finanse - sprawozdawczość - prawo międzynarodowe
Finanse - sprawozdawczość - prawo - Polska
Rachunkowość - prawo międzynarodowe
Rachunkowość - prawo - Polska
Дата публікації:
2009
Видавець:
Warszawa : MAC Consulting : Difin
Книга
пропозиція бібліотеки
Назва:
Business Angels na rynku kapitałowym. Motywacje inwestowanie efekty
Автори:
Brzozowska, Krystyna
Дата публікації:
2008
Видавець:
Warszawa : CeDeWu
Книга
пропозиція бібліотеки
Назва:
Przedsiębiorstwo wobec wyzwań globalnych : praca zbiorowa. T. 1
Автори:
Herman, Andrzej
Poznańska, Krystyna
Тема:
Przedsiębiorstwo - organizacja
Globalizacja
Дата публікації:
cop. 2008
Видавець:
Warszawa : Szkoła Główna Handlowa, Oficyna Wydawnicza
Книга
пропозиція бібліотеки
Назва:
Przedsiębiorstwo wobec wyzwań globalnych : praca zbiorowa. T. 2
Автори:
Herman, Andrzej
Poznańska, Krystyna
Тема:
Przedsiębiorstwo - organizacja
Globalizacja
Дата публікації:
cop. 2008
Видавець:
Warszawa : Szkoła Główna Handlowa, Oficyna Wydawnicza
Книга
пропозиція бібліотеки
Назва:
Przedsiębiorstwo wobec wyzwań globalnych : praca zbiorowa. T. 3
Автори:
Herman, Andrzej
Poznańska, Krystyna
Тема:
Przedsiębiorstwo - organizacja
Globalizacja
Дата публікації:
cop. 2008
Видавець:
Warszawa : Szkoła Główna Handlowa, Oficyna Wydawnicza
Книга
пропозиція бібліотеки
Назва:
Wiedza i przekonania związane z HIV/AIDS oraz zachowania seksualne studentów Uniwersytetu Warszawskiego
Автори:
Komosińska, Krystyna
Małkowska-Szkutnik, Agnieszka
Тема:
Uniwersytet Warszawski - od 2001 r.
Studenci - Zdrowie - Polska - od 2001 r. - socjologia
Życie seksualne - socjologia - Polska - od 2001 r.
HIV - zakażenie - leczenie - wiedza - socjologia - Polska
Дата публікації:
2008
Видавець:
Warszawa : Katedra Biomedycznych Podstaw Rozwoju i Wychowania Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego
Книга
пропозиція бібліотеки
Назва:
Kontrasty migracyjne Polski : wymiar transatlantycki
Автори:
Iglicka, Krystyna
Тема:
Migracje zarobkowe - Polska - od 1989 r.
Migracje - polityka - Stany Zjednoczone
Migracje - Wielka Brytania - od 1989 r.
Polska - emigracja - socjologia - od 1989 r.
Видавець:
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa : Centrum Stosunków Międzynarodowych 2008
Книга