Information

Dear user, the application need JavaScript support. Please enable JavaScript in your browser.

You search for a phrase "Graczyk, Andrzej (ekonomia)" according to the criterion: Author


library suggestion
Title:
Zarządzanie inwestycjami komunalnymi : dobra praktyka w poszukiwaniu funduszy europejskich
Authors:
Graczyk, Magdalena
Publisher:
Bydgoszcz : Branta 2008
Books
library suggestion
Title:
Procesy społeczno-gospodarcze na poziomie lokalnym : zróżnicowania i długookresowe trendy zmian przestrzennych w Polsce
Authors:
Gałązka, Andrzej (ekonomia)
Subject:
Procesy gospodarcze
Publication Year:
2013
Publisher:
Warszawa : Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza
Books
library suggestion
Title:
Gospodarka energetyczna wybranych krajów Europy Zachodniej
Authors:
Bogdanienko, Jerzy (1946- )
Subject:
Energetyka
Publication Year:
1995
Publisher:
Białystok : Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko
Books
library suggestion
Title:
Kodeks karny : Zasady odpowiedzialności karnej
Authors:
Zoll, Andrzej
Subject:
Prawo
Publication Year:
1998
Publisher:
Warszawa : Ministerstwo Sprawiedliwości ; Kraków : Kantor Wydawniczy Zakamycze
Books
library suggestion
Title:
Odkrycie wewnętrznej struktury bytów
Authors:
Maryniarczyk, Andrzej
Subject:
Ontologia
Metafizyka
Publication Year:
2006
Publisher:
Lublin : Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu. Katedra Metafizyki KUL
Books
library suggestion
Title:
Nowoczesne strategie marketingowe
Authors:
Pomykalski, Andrzej
Subject:
Marketing
Publication Year:
2001
Publisher:
Warszawa : INFOR
Books
library suggestion
Books