Information

Dear user, the application need JavaScript support. Please enable JavaScript in your browser.

You search for a phrase "Graczyk, Andrzej (ekonomia)" according to the criterion: Author


library suggestion
Title:
1 st International Conference on Information Technologies in Management : 26 November, 2015
Subject:
Zarządzanie - materiały konferencyjne
Publication Year:
2016
Publisher:
Warszawa : Oficyna Wydawnicza WSM
Books
library suggestion
Title:
ABC wybranych zagadnień z ustawy o ochronie danych osobowych
Subject:
Dane osobowe - ochrona
Publication Year:
2008
Publisher:
Warszawa : Narodowy Bank Polski
Books
library suggestion
Title:
Administracja w Polsce : zarys historyczny
Authors:
Ajnenkiel, Andrzej
Subject:
Administracja
Publication Year:
1975
Publisher:
Warszawa : Książka i Wiedza
Books
library suggestion
Title:
Analiza na rozmaitościach : nowoczesne podejście do klasycznych twierdzeń zaawansowanej analizy
Authors:
Spivak, Michael
Subject:
Analiza matematyczna - podręcznik
Publication Year:
2005
Publisher:
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN
Books
library suggestion
Title:
Analiza porównawcza rozwiązań proponowanych w projektach "prezydenckim"i " rządowym" oraz w przyjętej przez Sejm RP ustawie o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym
Authors:
Koronkiewicz, Andrzej
Wilkoszewska, Ewa
Subject:
Ubezpieczenia zdrowotne
Prawo - projekty - promowanie zdrowia - Polska - od 1989 r.
Publisher:
Warszawa : Centrum Organizacji i Ekonomiki Ochrony Zdrowia 1997
Books
library suggestion
Title:
Analiza prawa przemysłowego w Polsce (lata 1927 - 1949) oraz prawa przemysłowego w Unii Europejskiej, Szwecji, Francji, Hiszpanii, Niemczech, Austrii i Szwajcarii : opracowano na zlecenie Departamentu Strategii i Polityki Gospodarczej MPiH
Subject:
Unia Europejska - gospodarka
Prawo przemysłowe - Polska - 20w.
Przemysł
Publication Year:
1995
Publisher:
Warszawa : Ministerstwo Przemysłu i Handlu
Books
library suggestion
Title:
Apokryfy Starego Testamentu
Subject:
Biblia. ST. Apokryfy
Publication Year:
[2016]
Publisher:
Warszawa : Oficyna Wydawnicza "Vocatio"
Books
library suggestion
Title:
Architektura zintegrowanego systemu informatycznego zarządzania
Subject:
Systemy informatyczne zarządzania
Publication Year:
2005
Publisher:
Wrocław : Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego
Books
library suggestion
Title:
Aus der Geschichte Österreichs in Mitteleuropa : Schriftenreihe des Instituts Janineum in Wien. H. 2, Kultur und Bildung
Subject:
Galicja(region) - historia - miscellanea
Publication Year:
2000
Publisher:
Wien : Janineum
Books
library suggestion
Title:
AutoCAD 2012/LT2012/WS+ : kurs projektowania parametrycznego i nieparametrycznego 2D i 3D : wersja polska i angielska
Authors:
Jaskulski, Andrzej
Subject:
AutoCAD - podręcznik
Publication Year:
cop. 2011
Publisher:
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN
Books
library suggestion
Title:
Automatyzacja przetwarzania danych : systemy, techniki, metody
Authors:
Targowski, Andrzej
Subject:
Przetwarzanie danych
Publication Year:
1973
Publisher:
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne
Books