Information

Dear user, the application need JavaScript support. Please enable JavaScript in your browser.

You search for a phrase "Graczyk, Andrzej (ekonomia)" according to the criterion: Author


Title:
Ekologiczne koszty zewnętrzne : identyfikacja, szacowanie, internalizacja
Books
library suggestion
Title:
Ekologiczne koszty zewnętrzne : identyfikacja, szacowanie, internalizacja
Authors:
Graczyk, Andrzej (ekonomia)
Subject:
Ochrona środowiska - finanse.
Polityka ochrony środowiska
Publication Year:
2005
Publisher:
Białystok : "Ekonomia i Środowisko"
Books
Title:
Zarządzanie inwestycjami komunalnymi : dobra praktyka w poszukiwaniu funduszy europejskich
Books
library suggestion
Title:
Zarządzanie inwestycjami komunalnymi : dobra praktyka w poszukiwaniu funduszy europejskich
Authors:
Graczyk, Magdalena
Publisher:
Bydgoszcz : Branta 2008
Books
Title:
Przejawy globalizacji na rynku usług hotelarsko-gastronomicznych
Books
library suggestion
Title:
Przejawy globalizacji na rynku usług hotelarsko-gastronomicznych
Authors:
Masłowski, Andrzej (ekonomia)
Subject:
Gastronomia - od 1989 r.
Hotelarstwo - od 1989 r.
Publication Year:
2005
Publisher:
Warszawa : Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Handlu i Finansów Międzynarodowych im. Fryderyka Skarbka
Books
Title:
Procesy społeczno-gospodarcze na poziomie lokalnym : zróżnicowania i długookresowe trendy zmian przestrzennych w Polsce
Books
library suggestion
Title:
Procesy społeczno-gospodarcze na poziomie lokalnym : zróżnicowania i długookresowe trendy zmian przestrzennych w Polsce
Authors:
Gałązka, Andrzej (ekonomia)
Subject:
Procesy gospodarcze
Publication Year:
2013
Publisher:
Warszawa : Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza
Books
Title:
Knowledge, innovation and quality as factors of the success in the new economy
Books
library suggestion
Title:
Knowledge, innovation and quality as factors of the success in the new economy
Subject:
Kapitał intelektualny przedsiębiorstwa
Publication Year:
2014
Publisher:
Lublin : Department of Quality and Knowledge Management. Faculty of Economics. University of Maria Curie-Skłodowska
Books