Information

Dear user, the application need JavaScript support. Please enable JavaScript in your browser.

You search for a phrase "Terroryzm zapobieganie i zwalczanie materiały konferencyjne" according to the criterion: Subject


Title :
Wychowanie w trzeźwości w szkołach i placówkach oświatowo - wychowawczych województwa lubelskiego w ramach konkursu "Młodość - Trzeźwość" w latach 1976-1984 : materiały instruktażowe
Subject :
Alkoholizm dzieci i młodzieży zapobieganie i zwalczanie
Lublin (woj. lubelskie ; okręg) szkolnictwo i oświata
Publication Year :
1984
Publisher :
Lublin : Kuratorium Oświaty i Wychowania Oddział Wojewódzki Społecznego Komitetu Przeciwalkoholowego
Books