Information

Dear user, the application need JavaScript support. Please enable JavaScript in your browser.

You search for a phrase "Walukiewicz, Stanisław" according to the criterion: Author


Title :
Kształcenie i doskonalenie zawodowe w okresie przemian
Authors :
Kaczor, Stanisław (1924-2014)
Subject :
Kształcenie ustawiczne organizacja Europa
Organizacje międzynarodowe od 1945 r
Szkolnictwo zawodowe organizacja Europa
Szkolnictwo organizacje Europa od 1945 r
Publication Year :
1993
Publisher :
Radom : Wydaw. i Zakład Poligrafii. Międzyresortowe Centrum Naukowe Eksploatacji Majątku Trwałego, ([Radom : MCNEMT])
Books