Information

Dear user, the application need JavaScript support. Please enable JavaScript in your browser.

You search for a phrase "Zarządzanie problemami" according to the criterion: Subject


Showing 1-1 from 1 results
Title :
Zarządzanie kryzysowe w świetle transgranicznych zagrożeń Polski
Authors :
Mróz, Barbara (nauki o bezpieczeństwie)
Subject :
Bezpieczeństwo narodowe
Prawo wspólnotowe europejskie
Regiony przygraniczne
Współpraca transgraniczna
Zarządzanie kryzysowe
Bezpieczeństwo i wojskowość
Prawo i wymiar sprawiedliwości
Publication Year :
2018
Publisher :
Józefów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi
Books
    Showing 1-1 from 1 results