Information

Dear user, the application need JavaScript support. Please enable JavaScript in your browser.

You search for a phrase "Zarządzanie problemami" according to the criterion: Subject


Showing 1-2 from 2 results
Title :
Wydawanie aktów administracyjnych jako forma prawna realizacji zadań samorządu terytorialnego
Authors :
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide de Gasperi (Józefów)
Subject :
Akt administracyjny
Samorząd terytorialny
Zarządzanie publiczne
Prawo i wymiar sprawiedliwości
Publication Year :
2017
Publisher :
Józefów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide de Gasperi
Books
Title :
Zarządzanie kryzysowe w świetle transgranicznych zagrożeń Polski
Authors :
Mróz, Barbara (nauki o bezpieczeństwie)
Subject :
Bezpieczeństwo narodowe
Prawo wspólnotowe europejskie
Regiony przygraniczne
Współpraca transgraniczna
Zarządzanie kryzysowe
Bezpieczeństwo i wojskowość
Prawo i wymiar sprawiedliwości
Publication Year :
2018
Publisher :
Józefów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi
Books
    Showing 1-2 from 2 results